Wat is bewindvoering?

Bewindvoering heeft betrekking op het vermogen van iemand. De kantonrechter benoemt een familielid of iemand anders om het beheer over te nemen. Dat kan, omdat er o.a. veel schulden zijn, omdat er teveel geld wordt uitgegeven, omdat omgaan met geld moeilijk is of omdat iemand dit geestelijk of lichamelijk niet (meer) aankan. Iemand wordt dan in de wet “rechthebbende” genoemd. Degene die dan de geldzaken gaat regelen heet “de (beschermings) bewindvoerder”. Het bewind kan opgenomen worden in een openbaar register. Dat betekent dat iedereen kan nagaan of er goederen van iemand onder bewind zijn gesteld. Diegene kan dan niet meer zonder afspraken met de bewindvoerder handelen. Als het bewind is opgenomen in het openbare register en iemand toch buiten toedoen van de bewindvoerder schulden maakt, kan de schuldeiser met die schulden niet bij diegene en de bewindvoerder aankloppen. Dit is ter bescherming van diegene en betrokkenen.

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig hun financiële administratie op orde kunnen brengen en/of houden. Dat kan zijn wanneer als gevolg van een verstandelijke beperking, verslaving of ziekte mensen in financiële problemen komen. Tegelijkertijd kunnen die financiële problemen mensen belemmeren bij het herstellen van een psychisch probleem, verslaving of bij terugkeer in de maatschappij na een detentieperiode.

Wat is bewindvoering niet?

Bewind gaat dan niet over iemand zijn persoonlijke status, maar alleen over het vermogen. Daar krijgt de bewindvoerder veel over te zeggen. Door bewind wordt iemand niet rechteloos en blijft tot vrijwel alles bevoegd als het gaat over niet-financiële belangen.