Disclaimer

C&G Bewindvoering betracht bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde aangeboden informatie onvolledig, verouderd of niet meer juist is. C&G aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar is doorverwezen. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto’s op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van C&G.