Intake werkzaamheden;

  • Verzoekschrift onderbewindstelling in orde maken en indienen bij de rechtbank;
  • Meegaan naar de zitting;
  • Inkomsten, uitgaven, schulden en financiële situatie in kaart brengen;
  • Openen van bankrekeningen;
  •  Aanschrijven van alle betrokken instanties;
  • Indien nodig uitkering en/ of voorliggende voorzieningen aanvragen om het bewind te kunnen uitvoeren.

Bij onderbewindstelling komt de post binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks of maandelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening als zijnde leefgeld.

De bewindvoerder regelt voor u onder andere:
• De afhandeling van de post
• Het innen van de uitkering of het loon
• De betaling van de maandelijkse vaste lasten
• Het aanvragen van voorzieningen waar u eventueel recht op heeft (denk bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het persoonsgebonden budget).
• Het aanvragen van kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting.
• Het reserveren van geld voor grote uitgaven en spaargeld
• Het afsluiten van verzekeringen
• Het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar
• De jaarlijkse belastingaangifte

Voordat de bewindvoerder met deze taken begint brengt hij of zij eerst alle instanties schriftelijk op de hoogte van het bewind. Vervolgens opent de bewindvoerder een nieuwe betaalrekening op uw naam waar u zelf niet bij kunt. De bankrekening die u zelf al had wordt niet opgeheven maar dient als leefgeldrekening zodat de bewindvoerder het week/ maand geld aan u over kan maken. Indien nodig, opent de bewindvoerder een nieuwe leefgeldrekening.

Bewindvoering heeft als doel om uw financiële situatie weer in rustig vaarwater te brengen.